Kontor

Derfor er LED-lys en selvfølge på kontor og andre arbeidsplasser

0

Annonse

I 2022 er LED-lys standard både i næringsbygg og private boliger, det er sjeldent behov for andre typer lyskilder. De klassiske lysstoffrørene er snart skiftet ut i alle vanlige butikker, og i moderne kontorer benyttes ofte større felter med lys i taket – noe som er enkelt å legge til rette for med LED. Det er viktig å huske på at belysningen på en arbeidsplass ikke bare handler om at lokalene skal fremstå lyse og innbydende, det handler også om arbeidsmiljø.

Nye armaturer eller utskiftning av lyskilder

Det finnes mange forskjellige LED-basere lamper og lyskilder å velge mellom på markedet. I privatboliger er det vanlig å skifte ut selve lyspæren, det er tross alt både enklere og rimeligere enn å skifte ut hele armaturen. I noen sammenhenger gjelder det selvfølgelig også bedrifter, og det brede utvalget av LED-lys & pærer gjør at selv relativt uvanlige fatinger og formater er å finne som LED.

Samtidig er terskelen for å skifte ut hele armaturer lavere i et forretningsbygg, der jobben kanskje også kan gjøres i forbindelse med andre oppgraderinger. Dessuten vil den store besparingen når det gjelder strømforbruk være ekstra relevant for en bedrift, og da vil også kostnaden for å skifte ut selve armaturen være relativt begrenset.

Generell belysning, arbeidslys og stemningslys

Det er vanlig å dele inn lamper og belysning i generell belysning, funksjons- og arbeidslys og dekorativ belysning eller stemningsbelysning. Denne tredelingen er relevant både i boliger og på en arbeidsplass.

Generell belysning er de lampene som legger til rette for en grunnbelysning i lokalene, typisk de lyskildene som gjerne skrus på automatisk når noen kommer inn i et kontorlandskap eller møterom. LED passer selvfølgelig godt til denne type belysning, for eksempel i form av store felter med lys i taket. Det er en fordel om den generelle belysningen kan dimmes, og det er også mulig å finne alternative der fargetemperaturen kan tilpasses det enkelte lokale.

Arbeidslys er en helt kritisk del av belysningen på en arbeidsplass, uansett om det er snakk om et kontor, et verksted eller en skole. Behovene for arbeidslys vil være forskjellige, men hovedpoenget er at arbeidet skal kunne utføres på en trygg og sikker måte. Det handler om å unngå skader som følge av at det er mørkt, men også om å forebygge langtidsvirkninger fra å måtte anstrenge øynene.

Mobilt arbeidslys – enda et område der LED dominerer

På noen arbeidsplasser er det nødvendig med flyttbare lyskilder. Det gjelder for eksempel på byggeplasser, men også i forbindelse med arbeid i verksteder og mange andre situasjoner. I noen tilfeller er det dessuten ikke mulig å koble til strøm, noe som stiller ekstra høye krav til effektive lyskilder med lavt strømforbruk.

På dette markedet er LED også helt dominerende i 2022, som følge av kompakt format, fleksibelt design og lavt strømforbruk. Ulike LED-typer gjør det mulig å lage praktisk arbeidsbelysning tilpasset spesifikke behov, som dessuten kan skilte med lang driftstid selv med batterier. Derfor er LED også en selvfølge når det gjelder arbeidslys på kontor og andre arbeidsplasser.

SUP-brett – enkel fysisk aktivitet og trening for bedriftsidretten

Previous article

Effektive innkjøpsrutiner styrker kontantstrømmen til oppstartselskaper

Next article

You may also like

More in Kontor