Bedrift

Derfor handler moderne industriproduksjon om digitalisering og robotisering

0

Norge har en godt utviklet industrisektor, knytte til både oljeindustrien og flere andre bransjer. Det er lett å se for seg at industriproduksjon handler om tunge løft, mange gjentakende arbeidsoppgaver og møkkete verksteder. I dag er bildet definitivt et helt annet, digitalisering og robotisering er svært viktige drivere som transformerer hele den norske industriproduksjonen.

Gode industrimaskiner gjør jobben enklere

De store leverandørene av industrimaskiner, som for eksempel Masentia Norge, kan tilby en rekke ulike maskiner som integreres med CAD-systemer. Resultatet er en samlet såkalt CAM-løsning, det vil si en hel produksjonsprosess støttet av datasystemer. Slike maskiner kan utføre en mengde ulike oppgaver, samtidig som de raskt kan omprogrammeres til nye krav og prosesser.

Å bruke maskiner i produksjonen handler ikke bare om å spare lønnskostnader, i mange sammenhenger er bruk av maskiner det eneste alternativet. En maskin kan utføre nøyaktig samme prosess gang etter gang, uten å bli sliten eller miste fokus. Det er igjen helt nødvendig når det gjelder momenter som stiller krav til ekstrem presisjon og nøyaktighet.

Styrket konkurransekraft med automatisering

For norske bedrifter kan utstrakt bruk av automatisering og digitalisering bidra til å styrke konkurransekraften. Det er særlig dreiningen vekk fra ensidig fokus på lønnskostnader som er viktig. For en norsk bedrift vil det være utfordrende å konkurrere med globale aktører hvis lønnskostnader utgjør en stor andel av kostnadsbasen.

Når en stor del av produksjonen skjer ved hjelp av digitale virkemidler og automatiserte maskiner, spiller lønnskostnadene ikke en like stor rolle. Dessuten stiller digitaliseringen krav til høy kompetanse innenfor andre fagområder, noe som også kan være et konkurransefortrinn for norske bedrifter. Teknologiklynger flere steder i Norge bidrar til å bygge opp kompetanse som kan styrke flere ulike organisasjoner, noe som igjen kan bli til en selvforsterkende prosess. Derfor kan det faktisk være en fordel for norske bedrifter at digitalisering og robotisering spiller en alt større rolle innenfor moderne industriproduksjon.

Lån til daglig forbruk som mat og klær

Previous article

Navigering i det nye landskapet: Governance i en tid preget av bærekraft

Next article

You may also like

More in Bedrift