Oppstart

Effektive innkjøpsrutiner styrker kontantstrømmen til oppstartselskaper

0

En relativt stor del av den norske anleggsbransjen er basert på små og mellomstore underleverandører, med noen få maskiner og en håndfull ansatte. Det finnes selvfølgelig noen større entreprenørvirksomheter, men de mindre aktørene spiller en viktig rolle i markedet. Det betyr også at det hvert år starter opp mange nye virksomheter innen maskindrift, og den første tiden er slike selskaper særlig sårbare.

Leasing og effektive innkjøp reduserer kapitalbehovet

Leasing er den ledende finansieringsformen når det gjelder anskaffelser av anleggsmaskiner og utstyr. Det er selvfølgelig mulig å kjøpe denne type utstyr med enten egenkapital eller lånte penger, men leasing fremstår ofte som et attraktivt alternativ. Kostnadene blir forutsigbare, samtidig som maskinparkens innvirkning på det månedlige resultatet blir svært tydelig.

I tillegg vil selv nystartede virksomheter være nødt til å investere i tilbehør, reservedeler og slitedeler til maskiner. Utstyr som pigghammer gravemaskin vil neppe være aktuelt å lease når det kjøpes inn for seg selv, og da er det viktig at utstyret er tilgjengelig «on demand» og til en gunstig pris.

Kontantstrøm og likviditet sett opp mot resultat

Oppstartselskaper er særlig utsatt når det gjelder å gå tom for kontanter, noe som kan resultere i store problemer eller konkurs. Et etablert selskap med lønnsom drift vil nesten alltid kunne oppdrive finansiering for å dekke plutselige kortsiktige likviditetsbehov, men det er ikke like enkelt for en nystartet virksomhet.

Det er også grunnen til at det er ekstremt viktig for oppstartselskaper å følge med på kontantstrømmer og likviditet. Leasing og effektive innkjøp reduserer det løpende kapitalbehovet, men det er åpenbart også viktig å sørge for gode rutiner nå det gjelder fakturering og innkreving. Selv et velfungerende oppstartselskap med god drift kan veltes av plutselige kontantskviser. Derfor er det igjen ekstremt viktig å sørge for at kontantstrømmen fra driften er så stabil som mulig, og det er der de effektive innkjøpsrutinene spiller en viktig rolle i det store bildet.

Derfor er LED-lys en selvfølge på kontor og andre arbeidsplasser

Previous article

Smarte lagerløsninger – bedriften sparer både tid og penger

Next article

You may also like

More in Oppstart