Entreprenør

Entreprenørskap

0

Det sies at de fleste går med en entreprenør i magen. Om dette er helt sant vites ikke, men det er i alle fall ganske så mange som svarer positivt på spørsmålet om de kunne tenke seg å drive for seg selv.

En prosess

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Entreprenørskap dreier seg i sin natur om nyskapning, hvor det å håndtere usikkerhet er en viktig egenskap.

Og det er nok denne skapertrangen som lokker de fleste til å bli en entreprenør.

Kjøpe nytt kjøkken: En enkel guide for nybegynnere

Next article

You may also like

More in Entreprenør