Bedrift

Fleksibel produksjon med smarte maskiner og verktøy

0

Moderne produksjonsprosesser er i høy grad automatiserte, og ved det klassiske samlebåndet arbeider mennesker ved siden av en mengde roboter og maskiner. Noen prosesser, som lakkering og punktsveising, er i svært høy grad helrobotiserte prosesser. Andre trinn i produksjonen gjennomføres med en rekke forskjellige skreddersydde industrimaskiner.

Helautomatiske maskiner

Kategorien CNC-maskiner omfatter et bredt utvalg maskiner i forskjellige prisklasser. Disse maskinene er også tilpasset helt ulike behov. Noen selskaper lager enkeltprodukter med unike mål for hvert produkt, andre selskaper serieproduserer avanserte systemer – frittstående eller som en del av en større produksjonsprosess. Selskapet Famar er et eksempel på leverandører av maskiner innenfor denne kategorien med litt høyere kapasitet.

Slike større maskiner er i noen tilfeller også helautomatiske, med mulighet for automatisk håndtering av materialer og ferdige komponenter. Det har mye å si for effektiviteten til et produksjonssystem.

Forskjellige bransjer og behov

Det er innen verkstedindustrien i stort, og i særlig stor grad innen produksjon av motorer og andre komponenter til kjøretøy, som automatiserte CNC-maskiner spiller en virkelig stor rolle. Mange bilprodusenter benytter underleverandører i stor utstrekning, men til syvende og sist er det selvfølgelig et selskap som må produsere alle komponenter i bilen – fra hjuloppheng til den minste skruen.

Det er mange komponenter i et kjøretøy som må lages av metall, og samtidig ikke kan støpes. Produksjon med boring, fresing og dreiing har andre fordeler – som fleksibilitet og kortere leveringstider. En moderne CNC-maskin kan stilles om til produksjon av en ny komponent i løpet av svært kort tid, samtidig som bytte av verktøy og materialer også er enkelt og lite tidskrevende.

Andre bransjer har selvfølgelig helt andre behov, og da vil det være andre CNC-maskiner som passer bedre. For produsenter av komponenter til kjøretøy er likevel maskiner fra Famar og lignende leverandører ofte et opplagt valg. De leverer fleksibilitet, kombinert med høy ytelse, nøyaktighet og tilpasningsdyktighet når det gjelder integrasjon i en større produksjonsprosess.

Gi litt inspirasjon til kontoret med nye bilder

Previous article

Fremtidens energimiks – vind, vann, sol og andre fornybare kilder

Next article

You may also like

More in Bedrift