Uncategorized

Fremtidens energimiks – vind, vann, sol og andre fornybare kilder

0

Sikker tilgang til ren, fornybar og leveringssikker energi vil være et stort konkurransefortrinn for Norge i årene som kommer, også lenge etter at de siste dråpene olje er pumpet opp fra norsk sokkel. Det finnes ulike meninger når det gjelder videre leting etter, og utvinning av, olje og gass – men det er helt sikkert at fossile energikilder er endelige ressurser. Fremtidens energimiks må helt enkelt bestå av fornybare kilder.

Energiformer som kompletterer hverandre

Mange fornybare energikilder er mer eller mindre påvirket av faktorer som er langt utenfor menneskets kontroll, som vindhastighet og skyer på himmelen. Samtidig finnes det også andre energikilder, vannkraft er et utmerket eksempel, som kan styres godt. Derfor er det viktig at forskjellige energikilder virker sammen, og danner en stabil energimiks.

  • Vindkraft produserer mye energi når det blåser mye, samtidig som utbyttet vil være null når det er vindstille. Moderne løsninger for optimalisering av driften, les mer her om hvordan slike systemer fungerer, kan redusere annen nedetid til et minimum.
  • Forskjellige former for solenergi er selvfølgelig avhengig av sollys, selv om det ikke er nødvendig med strålende sol fra en skyfri himmel. Legg merke til at vindkraft og solkraft allerede utfyller hverandre noe, med tanke på værforholdene.
  • Vannkraft er avhengig av nedbør, men tidsaspektet er ikke det samme som for vind og sol. Det kan regne i august, og strømmen kan produseres i en turbin i desember. Denne fleksibiliteten gjør vannkraft til en viktig balanserende energikilde sammen med vind og sol.
  • Forskjellige typer biodrivstoff kan også benyttes i varmekraftverk, som kan være et ytterligere komplement når verken vind, sol eller vann strekker til.

Kjernekraft er enda en energikilde, som dog ikke omfattes av den klassiske definisjonen av fornybar energi. Likevel er det også mange som mener at kjernekraft skal være en del av fremtidens energimiks.

Vannkraft som «batteri» i et energisystem

Vannkraft spiller allerede en viktig rolle som balanserende faktor i et energisystem med alt større innslag av vind og sol. Det er enkelt å skru ned produksjonen i et vannkraftverk når det blåser mye, og tilsvarende øke produksjonen når det er vindstille.

Vannkraft kan dessuten spille en rolle som «batteri» i kombinasjon med andre energiformer. Det finnes allerede et pumpekraftverk på Aurland i Sogn og Fjordane, som kan pumpe vann tilbake til magasinet ved overskudd av billig strøm i nettet. Med omtrent 87 % virkningsgrad i det anlegget, er det å pumpe vannet tilbake til magasin en spennende og effektiv del av fremtidens energimiks.

Fleksibel produksjon med smarte maskiner og verktøy

Previous article

Derfor har søvn så mye å si for de ansattes prestasjoner på jobb

Next article

You may also like