Kontor

Godt inneklima for bedre produktivitet – hjemme og på kontoret

0

Mange forskjellige faktorer påvirker produktiviteten i en virksomhet. Motivasjon og ledelse er viktig, sammen med grunnleggende betingelser som lønn, goder og arbeidsmiljø. I den forbindelse er også inneklima viktig – særlig i en verden der mange jobber hjemmefra.

God luft på hjemmekontoret

Ventilasjon og renhold på kontoret er noe som de fleste selskaper har rutiner for, men det er ikke alle som tenker på viktigheten av godt inneklima hjemme. Det kan selvfølgelig være utfordrende å avgjøre hvem som har ansvar for inneklimaet i en del av boligen som benyttes som hjemmekontor, men det vil likevel bli et alt viktigere tema.

Såkalt balansert ventilasjon er installert i mange norske boliger. Slike anlegg trenger egentlig bare jevnlig filterskift, og det er mulig å kjøpe for eksempel filter til Flexit Uni 3 X på nett. Det tar også bare noen minutter å skifte ut et Flexit Uni 3 filter, slik at det egentlig ikke finnes noen grunn til å utsette filterbytte. Igjen er det kanskje ikke helt innenfor arbeidsgivers styringsrett å følge opp slike temaer når det gjelder ansatte med hjemmekontor, men det kan være greit å være klar over.

Inneklimaets betydning på kort og lang sikt

Et godt inneklima handler om å legge til rette for frisk luft, korrekt temperatur og reduksjon av forurensninger og farlige stoffer. På kort sikt vil dårlig og «tung» luft gjøre det vanskelig å konsentrere seg, noe som uten tvil kan påvirke produktiviteten. God lufting og koret pauser kan gjøre underverker på dette området.

De langsiktige konsekvensene av dårlig inneklima kan være alvorlige. Muggsopp og andre mer større bygningsmessige utfordringer kan føre til allergier og andre luftveisplager. Det er selvfølgelig ikke noe som oppstår over natten, men det er en helt ny problemstilling for mange arbeidsgivere. Det er selvfølgelig umulig å kontrollere alle aspekter ved en ansatts hjemmekontor, men det er viktig å ha et forhold til problemstillingen.

Enkel innredning for oppstartselskaper

Previous article

Helse, miljø og sikkerhet – gjør det administrative arbeidet til noe produktivt

Next article

You may also like

More in Kontor