Oppstart

Historisk år for osteopatien

0

I 2022 har det vært et historisk år for osteopatien i Norge, da flere helseprofesjoner, inkludert osteopater, naprapater og paramedisinere, har fått autorisasjon. Dette betyr at yrket er kvalitetssikret og at pasienter og samarbeidspartnere kan føle seg trygge på at osteopater må etterleve helsepersonelloven og arbeide faglig forsvarlig.

Flere hundre osteopater har allerede søkt og fått innvilget autorisasjon, og dette gjør et betydelig bidrag for store pasientgrupper, spesielt for de som lider av muskel- og skjelettplager. Autoriserte osteopater bidrar til bedre folkehelse, da disse plagene kan føre til redusert yteevne og livskvalitet, og koster samfunnet store beløp hvert år i form av sykefravær.

Som pasient kan man føle seg trygg på at ens osteopat vil tilby riktig behandling og henvise videre når det er nødvendig. Osteopater arbeider hver dag rundt om i Norge for å gi god helsehjelp, og man kan finne en osteopat på deres nettsider.

Det er også verdt å nevne at de som prøver å spå om fremtidens helsetjeneste sier klart at det vil måtte komme store endringer dersom vi skal klare å møte befolkningens behov i årene fremover. Dette betyr at autorisasjon av flere helseprofesjoner, som osteopater, kan bidra til å møte disse utfordringene og bedre pasientbehandlingen.

Gi de små en utfordring

Previous article

Valg av riktig hundebur kan bety forskjell på liv og død

Next article

You may also like

More in Oppstart