Bedrift

Hva er definisjonen på en bedrift?

0

Det er viktig å vite forskjellen mellom det som myndighetene kaller «en hobby med en økonomisk gevinst» og en «bedrift».

Ifølge leksikon så defineres en bedrift som en teknisk, organisatorisk enhet for produktiv virksomhet med økonomisk formål (skal gi avkastning på investert kapital).

En bedrift kan samtidig være en finansiell virksomhetsenhet, dvs. et foretak, men foretaket kan også omfatte flere bedrifter.

To hovedgrupper

Bedrifter deles i to hovedgrupper; produksjonstekniske (industri, skogbruk osv.) og tjenesteytende (varehandel, transport, bank o.l.).

Kjøpe nytt kjøkken: En enkel guide for nybegynnere

Next article

You may also like

More in Bedrift