Bedrift

Smarte lagerløsninger – bedriften sparer både tid og penger

0

Reklame

Lagerdrift er en del av virksomheten til de aller fleste bedrifter og organisasjoner, selv om det åpenbart eksisterer svært store forskjeller mellom for eksempel varehandelsbransjen og tjenesteytende selskaper. Samtidig vil det nesten alltid være behov for noen form for lager- og logistikkstyring, uansett om lageret er en inntektsgivende prosess eller bare en støtteprosess.

Lageret som støtte eller inntektskilde

De aller fleste organisasjoner og bedrifter vil ha et intuitivt forhold til hvorvidt lagerdrift er en hovedprosess eller støtteprosess. I sin aller enkleste form, en grossist investerer i en ny pallereol i og med at det å håndtere varer på lageret er selve kjernevirksomheten, men et advokatkontor vil prøve å minimere beholdningen av kontorrekvisita på kopirommet – selv om det også er en form for lager.

Samtidig er det viktig å være klar over rollen som lageret spiller, uavhengig av type virksomhet. Det er kanskje mer åpenbart at driften til grossisten kan stoppe opp hvis lageret ikke fungerer, men et advokatkontor uten papir, toner, penner og lignende kan også få noen utfordringer i hverdagen.

Tiltak for å spare penger og tid på lageret

Det finnes et uendelig antall store og små tiltak som kan iverksettes for å effektivisere lagerdriften, med tilhørende forventede besparelser både når det gjelder penger og tid. Noen felles hovedtrekk er:

  • Strømlinjeformede løsninger basert på just-in-time. Det er ingen som driver lager for moros skyld, og tiltak for å redusere bundet kapital er viktige.
  • Automatisering og digitalisering. Moderne lager er heldigitale, i noen tilfeller også når det gjelder de fysiske prosessene – ved bruk av roboter.
  • Artifisiell intelligens og avanserte prognosemodeller kan dessuten benyttes til ytterligere å styrke arbeidet med å ha korrekt lagerbeholdning til rett tid.

Husk på at netthandel tar stadig større markedsandeler, noe som stiller krav til lager og logistikk på flere steder i kjeden. Det betyr også at smarte lagerløsninger blir alt viktigere for både store og små bedrifter.

Effektive innkjøpsrutiner styrker kontantstrømmen til oppstartselskaper

Previous article

Hvor du kan finne den beste pusseskuffen

Next article

You may also like

More in Bedrift